FAQ

INDIVIDUELE BIJLESSEN

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je telefonisch of per e-mail aanmelden. Na overleg over de tijd en frequentie van de individuele bijlessen ontvang je een bevestiging over de gemaakte afspraken die door de ouders/verzorgers ondertekend moet worden.

Waar worden de individuele bijlessen gegeven?

De individuele bijlessen worden in principe in Goes gegeven. Les bij de leerling aan huis is ook mogelijk. Dat is iets duurder vanwege de reistijd en brandstofkosten van de bijlesgever.

Wat is de opzegtermijn?

De individuele bijlessen kunnen door de ouders/verzorgers schriftelijk per maand opgezegd worden. Een mailtje voor het begin van de volgende maand is voldoende.

Hoe wijzig ik het aantal bijlesuren?

Net als bij een opzegging kunnen de ouders/verzorgers het aantal bijlesuren naar beneden of naar boven aanpassen door een e-mail te sturen naar info@bijlesfransingoes.nl.

Wordt er bijles gegeven tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties gaan de bijlessen niet door, tenzij er iets anders afgesproken wordt.

Wat gebeurt er bij ziekte of afwezigheid van de leerling?

Indien op tijd gemeld wordt dat de leerling verhinderd is, vindt de bijles in overleg op een ander tijdstip plaats. Bij afwezigheid zonder kennisgeving dient de bijles betaald te worden.

Wat gebeurt er bij ziekte of afwezigheid van de bijlesgever?

De leerling wordt tijdig hierover geïnformeerd door de bijlesgever en in overleg wordt een ander tijdstip voor de bijles afgesproken.

Hoe gaat het met de facturering en betaling van de individuele bijlessen?

De ouders/verzorgers ontvangen aan het eind van iedere maand een factuur voor de bijlessen van die maand. Deze factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden.

EINDEXAMENTRAININGEN

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je telefonisch of per e-mail aanmelden. Wanneer de definitieve datum en plaats van de training bekend zijn, ontvang je een bevestiging per e-mail. Nadat je aangegeven hebt dat dit akkoord is voor jou, ontvang je een factuur. De factuur moet betaald worden voor aanvang van de examentraining. Het minimum aantal leerlingen per examentraining is drie, het maximum aantal is vijf. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de examentraining niet door.

Waar worden de examentrainingen gegeven?

De examentrainingen worden in Goes gegeven.